Verkstadsbolaget Xano drar tills vidare ned på produktionstakten i enheter inom affärsenheten Industrial Products.