Kund och företag i tvist gällande installationen • Nu väntar ARN:s beslut.