Sommarens värme har lett till torka som hotar svenska bönders kreatur. För att stötta de svenska bönder som har nötkreatur kommer Laholms förskolor och skolor servera mer nötkött.