Livsmedelsbolaget Veg of Lunds styrelseordförande Håkan K. Pålsson har begärt att bli entledigad från sin post som styrelseordförande för bolaget med omedelbar verkan.