Investmentbolaget VEF redovisar ett substansvärde per aktie på 3,82 kronor vid utgången av det fjärde kvartalet 2022.