Det sura börshumöret på andra sidan Atlanten blev bara värre ju längre fredagen led. Vid stängning var Nasdaqs kompositindex, tyngt av techjättarna, ner 3,0 procent.