vChain och Scanfil har beslutat att förlänga sitt samarbete för en period om ytterligare tre år. Det förnyade avtalet innebär att vChain ska fortsätta att utveckla och leverera integrerade supply chain tjänster till Scanfil. Scanfil har en verksamhet som bedrivs i en komplex produktionsmiljö med högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.