vChain har tecknat avtal avseende leverans av sin kontrolltornstjänst för till den svenska kontraktstillverkan Note AB (Publ). Avtalet omfattar implementation av vChain’s tjänst på samtliga av Notes tillverkningsenheter globalt. Tjänsten som vChain kommer att leverera innefattar övervakning och avvikelsehantering av varuflöden med möjlighet att addera ytterligare funktionalitet för inköps- och...