Enkät: Skulle du flytta till landsbygden om ditt studielån skrevs ner?