Kraftbolaget Vattenfalls förstudie om eventuella nya reaktorer är klar, men allmänheten får vänta på slutsatserna. Ny kärnkraft är dock inte lönsam på kommersiella villkor och ett politisk förtydligande av förutsättningarna för ny kärnkraft är avgörande, enligt Vattenfalls vd Anna Borg.