Statliga Vattenfall avvisar förslagen att stoppa de beslutade stängningarna av Ringhals 1 och 2. Både säkerhetsmässiga och ekonomiska skäl gör att det helstatliga kraftbolaget inte ser några förutsättningar för livstidsförlängningar och fortsatt drift.