Svenska kraftnät bekräftar nu att Vattenfall har ansökt om att få bygga ny kärnkraft. Vattenfall tonar ner nyheten – några beslut är inte tagna. ”Det här är inom ramen för den förstudie vi gör”, säger Markus Fischer på bolagets pressavdelning