Statliga kraftjätten har ansökt om att få leverera el från ett antal små reaktorer i Ringhals.