Vattenfall köper ägarmajoriteten i två havsbaserade vindkraftsprojekt ett par mil utanför kusten norr om Göteborg.