Vattenfall har ansökt om att få leverera 2 800 megawatt el från ett antal små reaktorer i Ringhals. – Vi tar höjd för att ha valfrihet när…