9 procent av hushållen uppger att de har mer än 1 miljoner kronor på bankkontot medan 7 procent uppger att de har…