Svenska teknikkonsultföretaget Sweco ska projektera för världens första ”energiö”, med en kapacitet att förse 10 miljoner europeiska…