Världens börser åker berg- och dalbana i oro över bolagens fortsatta tillväxt, räntorna, kriget i Ukraina, nedstängning i Kina.