Parterna har inte lyckats komma överens och nu utökas vårdstrejken med ytterligare 1 300 personer. Enligt medlarna ser man ingen möjlighet att lägga fram ett bud just nu.