Låst i tullstriden • Trump tror att kineserna hoppas på att han förlorar valet 2020.