Regeringens vårproposition, som presenteras idag, innehåller flera välkomna satsningar på stärkt välfärd och ett arbetsliv fritt från sexuella trakasserier. Men fler och starkare åtgärder för utbildning och kompetensutveckling krävs. Det anser IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson. - Regeringen har vårdat svensk ekonomi väl, med starka finanser och vikande arbetslöshet.