Sverige mitt i inflationssmäll • Avgående riksbankschefen om sina 17 år på posten.