Euroområdet och Sverige repar sig när inflationen nu faller snabbt. Men då vill det till att ECB och Riksbanken undviker att höja räntan. Att bekämpa förra årets inflation med räntehöjningar i dag är ingen bra idé. Särskilt i Sverige där arbetsmarknaden försvagas.