Stigande byggkostnader, underskott på nyproducerade bostäder och fler företag i konkurs – en byggbransch i kris gör att många spår en…