Så agerar en pilot när tekniken inte korrigerar misstag.