Kolsyreis och frysfarmer viktiga delar i läkemedelsbolaget Pfizers transportkedja.