Vänsterpartiet föreslår i sin skuggbudget ett tillskott på 33 miljarder kronor i statsbidrag till kommunerna nästa år. Socialdemokraterna har föreslagit en höjning på 12 miljarder kronor och regeringen på 6 miljarder.