Fastighetsbolaget SBB:s krissituation har väckt diskussioner om vad som ska hända med de samhällsfastigheter som bolaget äger. I Vänsterpartiets senaste utspel på DN Debatt föreslås en statlig förköpsrätt av fastigheterna. ”Det vi föreslår är att priset ska bygga på marknadspriset”, säger partiets ekonomiskpolitiske talesperson Ali Esbati.