SBAB och Länsförsäkringar hade 13,0 respektive 17,0 procents andel av total nyutlåning, avseende svenska bolån under april. Det framgår av en sammanställning från Bloomberg News efter att SCB släppt sin månadsvisa hushållsutlåningsdata.