Politiker ska inte ha åsikter om utdelningar. Välkapitaliserade bolag som bedömer det som lämpligt bör fortsätta enligt plan.