Kommunerna lämnar tillbaka miljardbelopp tänkta att finansiera yrkesutbildningar för vuxna – utbildningar som landets arbetsgivare förtvivlat efterfrågar. ”Himlen är taket”, säger Jan Larsson, vd för Yrkesakademin.