Försvarets materielverk, FMV, är en av Sveriges viktigaste myndigheter. Den upphandlar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret, och har därmed en central roll i den snabba upprustning som ska ske de kommande åren.