Utsläppen av växthusgaser i EU ska minska med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Denna ambition är en del av paketet ”Fit for 55”, som alltså inte handlar om att få medelålders människor att motionera mer.