De amerikanska lagren av råolja steg med 2,9 miljoner fat under förra veckan.