De amerikanska lagren av råolja minskade med 3,1 miljoner fat under föregående vecka.