För att undvika fallissemang efter att USA nått sitt lagstadgade skuldtak kommer det amerikanska finansdepartementet att avbryta den fulla finansieringen av ett federalt pensionsprogram.