Den amerikanska detaljhandeln i jämförbara butiker steg 2,9 procent vecka 10, som avslutades den 10 mars, jämfört med motsvarande vecka ett år tidigare.