Det var inte eftergifter som fick USA att skjuta på införandet av importtullar på vissa kinesiska varor till december.