Den amerikanska industriproduktionen minskade med en halv procentenhet i april, att jämföra med prognosen som förutspådde en oförändrad nivå.