De amerikanska lagren av råolja steg 6,0 miljoner fat under förra veckan, enligt amerikanska energidepartement, DOE. Analytikerna hade väntat sig en uppgång med 2,6 miljoner fat, enligt Reuters prognosenkät.