University of Michigans index över det amerikanska konsumentförtroendet steg till 95,7 i november jämfört med 95,5 i…