University of Michigans index över det amerikanska konsumentförtroendet var oförändrat 97,5 i december jämfört med i november.