Försäljningstakten för befintliga bostäder i USA sjönk 3,4 procent i maj, till en beräknad årstakt på 5,41 miljoner enheter.