Försäljningstakten för befintliga bostäder i USA sjönk 5,9 procent i oktober, till en beräknad årstakt på 4,43 miljoner enheter.