Bostadsbyggandet i USA sjönk 11,3 procent i augusti, jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt 1,283 miljoner bostäder. Det framgår av statistik från USA:s handelsdepartement.