Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade med 21 stycken till 318 stycken under veckan som sträckte sig till den 22 maj.