Detaljhandelns försäljning i USA steg 0,5 procent i maj, jämfört med månaden före.