USA slutar att exportera känslig militärutrustning till Hongkong. ”Vi kan inte längre skilja den kontrollerade exporten åt mellan Hongkong…