Demokraternas maktövertagande i senaten gav extra skjuts.