G20-länderna ledare, bortsett från USA och Donald Trump, har enats om att fortsätta att arbeta för att leva upp till sina löften i Parisavtalet med syfte att begränsa klimatförändringarna.